Het is al weer een hele tijd geleden, maar 10 september heeft er een tweede designteam bijeenkomst plaats gevonden. Het belangrijkste onderwerp was de verschillende vormen van samenwerken binnen Go4People en de plek van Inspiratie en Advies hierin.

We hebben deze avond met elkaar een soort matrix gemaakt van de verschillende scenario's en daarin gekeken naar zaken als:

  • Wie is de eigenaar van de klant?
  • Wie brengt welke waarde in?
  • Wie loopt welk risico bij en na de uitvoering?
  • Hoe wordt de omzet verdeeld?

Er zijn twee conclusies te trekken uit deze avond:

De eerste is dat het leuk is om met elkaar te ondernemen, dat dit al steeds vaker gebeurd (Walter en Inge, Harry en Robert-Jan, Robert-Jan en Alexander,.....) maar dat dit niet vanzelf gaat, daar willen we met elkaar energie in steken. De tweede conclusie is dat de gedachte die we hadden, toen het DNA geschreven werd, nog steeds klopt en dat de samenwerking tussen leden onderling en met I&A prima samen gaan en in overleg altijd tot een goede verdeling van de winst kan worden gekomen.

De sheet is hier te vinden