De samenwerking van Go4People Onderwijs met een zestal ervaren professionals uit het onderwijs begint vorm te krijgen. Vanuit deze groep van zes is Esther Uitman inmiddels aangesloten bij onze community van Go4People. We heten haar zeer welkom en zij zal een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van de verdere ontwikkeling van Go4People Onderwijs.

De komende tijd zal bestaan uit het concreet maken van een menukaart die wij aan het onderwijs willen aanbieden. De eerste fase van het ontstaan van deze groep is nu voorbij en we voelen de drang en urgentie om concreet te worden en echte stappen te zetten. Zeker in deze spannende tijden voor iedereen weten we dat we het onderwijs echt wat te bieden hebben. De gemeenschappelijke noemer is dat het uiteindelijk gaat om de mens achter de docent en de leerling. En natuurlijk houden we ons ook bezig met onderwijs ontwikkeling en het geven van trainingen, maar altijd bekeken vanuit het mens-aspect. Verbinding is daarbij een kernwoord.

Zodra het echt concreet is geworden en de missie en visie duidelijk beschreven zijn bericht ik daar meer over.

Zelforganisatie in het onderwijs

Ondertussen leer ik op mijn interimklus op UniC in Utrecht de enorme kracht van zelforganiserende teams in het onderwijs. Het heeft een positief effect op de cultuur in een school, de betrokkenheid van docenten en medewerkers (en niet alleen bij de lessen, maar ook bij het beleid en de koers van de school), het laat een enorme flexibiliteit zien en veel meer collega’s staan in hun kracht! Natuurlijk is niet alles perfect: zaken zijn minder strak georganiseerd en (te)veel democratie is soms vertragend of lastig, maar wat mij betreft weegt dat niet op tegen de voordelen ervan. In deze tijd van afstandsonderwijs zie je met name hoe krachtig de teams functioneren met elkaar. Als schoolleiding is de overkoepelende blik een belangrijke, maar de teams hoeven niet gemotiveerd of aangestuurd te worden. De kaders moeten duidelijk zijn en de organisatie ligt verder bij hen. De behulpzaamheid onderling en tussen de teams is opmerkelijk. Als schoolleiding faciliteren wij de mogelijkheid tot overleg en (digitale) ontmoeting en de teams regelen hun eigen afdeling. Het heeft mij aan het denken gezet hoe we hier een mooi traject van kunnen maken om op meer scholen hierin stappen te zetten. Dat vraagt in eerste instantie een organisatorische verandering in de school, waarna langzaam een cultuurverandering kan plaatsvinden. En waarom? Omdat het een hype is? Omdat een MT dan minder werk heeft? Ja, het MT kan uitgedund worden, maar voor mij is de belangrijkste winst dat mensen zich gezien en gehoord voelen en als professionals gezien en behandeld worden. Dan zie je mensen in hun kracht met alle positieve gevolgen van dien!

Ik zie uit naar de tijd die voor ons ligt! Mooie dingen zitten er aan te komen! Want ons motto blijft het onderwijs in Nederland een stukje mooier te maken!