Afgelopen 31 oktober hebben Els Putker en Esther Uitman de virtuele tafeltjes al vroeg klaar gezet voor een receptie op Zoom.Het doel was om elkaar weer even te ontmoeten, te zien en te spreken. Alhoewel het evenement online plaatsvond, is dit zeker gelukt. Er heerste een vrolijke sfeer en het eindigde dan ook met veel energie.

Het begon met een korte uitleg over het programma en de mogelijkheid om wat neer te zetten op een whiteboard. Hierdoor startten er gesprekken onderling, en er ontstond meteen een gevoel van ‘wat leuk om jullie allemaal weer te zien!’.  Vervolgens verdeelde de menigte zich over verschillende receptietafels (ofwel in Zoom-taal: break-out rooms) om in een kleiner groepje met elkaar bij te kunnen praten. Uiteindelijk heeft iedereen ook geprobeerd een auto te tekenen (met de nadruk op proberen) en zijn best gedaan om te winnen tijdens de kahoot.

Een receptie met zo’n korte reistijd bleek toch wel een succes. ‘Het was zo leuk, dat iedereen binnenkort weer wilt’, vertelt Els me. Het enthousiasme van de community blijkt niet in te perken door de nieuwe online-standaard. Hopelijk tot snel!