Margreet Pot

 

Gedreven adviseur, altijd op zoek naar verbinding.

Rollen

Organisatieadviseur, Beleidsadviseur, HR Manager, Projectleider, Procesbegeleider, Auteur.

Algemeen

Als interim (HR) professional word ik gevraagd om organisaties te professionaliseren, managers te ondersteunen, teams te ontwikkelen en individuen te inspireren. Daarom zijn vernieuwing, integriteit, lef en aandacht voor mensen belangrijke waarden die de grondhouding van mijn werk bepalen. 

Werk

Ik ondersteun in diverse rollen grote- en kleine organisaties in het publieke domein in hun strijd het hoofd te bieden aan de complexiteit van onze snel veranderende wereld. Naast het dragen van HRM verantwoordelijkheid, begeleidde ik organisatieveranderingen in de zorg, jeugdzorg, het hoger onderwijs, het buitenland en bij de lokale en landelijke overheid. In Afrika leverde ik als trainer een bijdrage aan de zelfredzaamheid van kleine ondernemingen. 

Mijn adviezen en ondersteuning zijn gericht op de integrale benadering van organisatie vraagstukken, op het leren begrijpen van de organisatie, op het duiden van eventueel belemmerende patronen en deze aan te pakken, op het loslaten van oude structuren en nieuwe te omarmen als dat beter werkt, op het gebruik van nieuwe technologie, maar bovenal op het benutten van talenten van mensen! 

Als ik teams begeleid, doe ik dat vanuit een positieve waarderende aanpak omdat ik het belangrijk vind dat mensen in teams inzicht krijgen in eigen en elkaars aanwezige talenten en kwaliteiten. Elke keer weer merk ik dat deze aanpak werkt en mensen in staat zijn in een gezamenlijk verband de toekomst te verbeelden en zo te zien waar de kansen liggen en wat er allemaal mogelijk is. En dat is veel!

Specialismen

  • Transformatie van oud naar nieuw
  • Strategische Personeelsplanning
  • Begeleiding verbeteren werkprocessen
  • Beleidsontwikkeling en redactie
  • Kennismanagement
  • Opleiden & Ontwikkelen
  • Procesbegeleiding Teams
  • Onderzoek & Analyse
  • Begeleiden Leiderschapsprogramma

Vaardigheden

Ik kan goed luisteren, vraag door en kijk samen met mijn klant/opdrachtgever naar de vraag en de mogelijke oplossing. Daarbij richt ik mij op relaties, delen, gezamenlijkheid, persoonlijke ontwikkeling en idealen.

Persoonlijk

Ik vind het belangrijk autonoom in mijn vak te zijn. 

Passies

Mijn grootste passies zijn reizen en schrijven. Zo heeft werken in Afrika mij geleerd niet snel te oordelen, respect te hebben voor andere meningen en weerstand te begrijpen. Het heeft me ook geleerd te relativeren. Deze ervaringen helpen mij bij complexe veranderingen in organisaties maar ook simpelweg bij het in gesprek gaan met de ander. Mijn ervaring met het schrijven van romans maar ook beleidstukken, maakt dat ik gemakkelijk iets op papier zet voor de klant.