Dymphie Kies

 

Enthousiasmerende, creatieve en inspirerende expert op het terrein van HRM en het welzijn van mens en organisatie. Met een sterk vertrouwen in ieders talenten en de uitdaging om dat potentiëel bij een individu of een team naar boven te halen en te laten schitteren.

Rollen

HR-adviseur, trainer, coach, projectleider, facilitator systemisch werk, gastvrouw, dagvoorzitter

Algemeen

De rode draad in mijn werkzame leven is de ontwikkeling en groei van mens en organisatie, zodat mensen “met plezier en gezond hun werk kunnen doen”. Dit vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een juiste plek is binnen een team of organisatie waardoor je èn als mens èn als organisatie een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappij.

Werk

Ruim 30 jaar bedien ik diverse soorten organisaties in en voor de sector onderwijs als HR manager, consultant, trainer en coach. Vaak in een rol als bouwer van nieuwe organisaties en het ontginnen van de middelen maar vooral het menselijk potentiëel, noodzakelijk om samen tot een succes te komen. Mijn 20-jarige expertise als facilitator van het systemisch werk helpt om te ontdekken in een organisatie of team wat er nog niet eerder gezien is of tot groei kan komen.

Specialisaties

Oorspronkelijk opgeleid aan de universiteit van Groningen als taalkundige. Enkele jaren leservaring aangevuld met een internationale trainersopleiding NLP. HRM in de volle breedte met accent op organisatieadvies en -ontwikkeling, co-creatie en persoonlijk leiderschap. Kennis en ervaring van diverse meetinstrumenten voor persoonlijke ontwikkeling. Gespecialiseerd in het systemisch gedachtengoed op basis van nationale en internationale opleidingen, congressen, workshops en assistentie bij het schrijven van boeken over ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties.

Vaardigheden

Een combinatie van een ‘zachte’, meer vrouwelijke aanpak met een heldere doelgerichtheid om in actie te komen. Scherpe waarneming en analyse, bouwen en co-creëeren, ontwikkelen en aandragen van creatieve oplossingen.

Persoonlijk

Warme persoonlijkheid, inspirerend, enthouisast en bevlogen, kritisch, een doorzetter.

Passies

In mijn vrije tijd leer ik de wereld opnieuw ontdekken door de ogen van mijn kleinkinderen. Ik maak graag lange wandelingen met mijn Finse Jachthond en ik loop hard. Bovendien studeer aan een kunstacademie tot autonoom kunstenaar, met een sterke voorliefde voor tekenen en textiele kunstwerken.